Kako pratiti i ocjenjivati rad pravosuđa, ili: zašto treba napustiti sistem normiranja rada sudija

Centar za javno pravo radom sudije Suda BiH, Branka Perića, stavlja na diskusiju prijedlog jednog modela kojim bi se rad sudija vrednovao bez (detaljnog) normiranja. Autor afirmiše novi kriterij koji bi bio fokusiran na individualne sposobnosti sudija i predsjednika sudova i zastupa tezu da bi se na taj način razvila nova radna filozofija, a da se pravosudni sistem ne bi bavio normama i ne bi trošio vrijeme na statistike koje nemaju praktičnu vrijednost. Autor prognozira da bi se po prirodi stvari postojeći sistem razvijao u profesionalan, efikasan i odgovoran sistem. VSTV se prema njegovom mišljenju treba posvetiti ovom strateškom zadatku. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top