Koordinativni kapacitet Vlade Republike Hrvatske: aktualno stanje i preporuke za poboljšanje

U radu Tea Giljevića, koji se može preuzeti ovdje, razmatra se koordinacija javnih politika i upravnog djelovanja u Republici Hrvatskoj. Autor pokazuje da Vladi Republike Hrvatske nedostaju upravni kapacitet za praćenje stanja i za oblikovanje rješenja društvenih problema. Prijedlog je da se centar vlade koncentrira u jedinstveni središnji policy ured Vlade. Zadatak takvog ureda bi bio provođenje sustavne evaluacije prijedloga linijskih ministarstava, povezivanje prijedloga resornih ministarstava s temeljnim smjernicama i ciljevima Vlade, kao i davanje resornim ministarstvima vertikalnih smjernica za primjenu određene politike.

Go to top