Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH: pregled

Pregled stavova i hronologiju Strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH pripremila je saradnica CJP Kristina Čuturić. Pregled obuhvata vremenski period juni/lipanj 2011 – maj/svibanj 2016. godine. Pregled možete preuzeti ovdje.

Go to top