Pravni status gradonačelnika Grada Mostara poslije isteka mandata

U analizi Nurke Pobrića o pravnom statusu gradonačelnika Grada Mostara problematizira se status gradonačelnika i pravna valjanost akata koje on donosi zajedno sa Vijećem Grada Mostara. Autor pokazuje da se u ovom slučaju radi o nepostojećim pravnim aktima i utvrđuje da se aktualnom praksom uspostavlja pravilo prema kojem je dopušteno neustavno ponašanje javne vlasti. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top