Zaključci stručne rasprave Vrednovanje rada sudija u Srbiji i regionu

Vrednovanje rada sudija je u sve tri zemlje regiona regulirano zakonom i podzakonskim aktima. U njima je razrađena procedura i institucionalni okvir za ocjenjivanje sudijskog rada. Svaka od zemalja posjeduje specifičan sistem i uočljive su međusobe sličnosti i razlike. U Bosni i Hercegovini se primjenjuje formalni model vrednovanja rada sudija. Ovdje su osnovna pravila i parametri utvrđeni podzakonskim aktima čime se odstupa od utvrđenih minimalnih standarda: u BiH nedostaju zakonom uređena i definirana osnovna pravila iz oblasti vrednovanja rada sudija, a postojeći zakonski okvir na nivou entiteta, odnosno distrikta Brčko, nije harmoniziran. Preporuka je da se BiH-sistem regulira zakonom na nivou države. Zaključke preuzmite ovdje.

Go to top