Povodom ustavnosudskog ukidanja članka 79. hrvatskog Zakona o upravnim sporovima – prijedlog novog uređenja troškova upravnog spora

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske ukinuta je odredba čl. 79 Zakona o upravnim sporovima kojom je bilo propisano da u upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove. U analizi Alena Rajka iznose se glavni razlozi ustavnosudskog ukidanja druge verzije odredbe čl. 79 ZUS-a i predlažu osnovni elementi buduće (treće) legislativne verzije reguliranja ovog instituta u ZUS-u. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top