Vrednovanje rada sudaca: iskustva iz prakse u Republici Hrvatskoj

Proces vrednovanja rada sudija u Hrvatskoj je usklađen sa postavljenim evropskim standardima. Zakonom i podzakonskim aktima u potpunosti je uređen postupak vrednovanja, a organi zaduženi za sprovođenje ovog postupka u svom radu se ne susreću sa većim problemima. Svaki segment pravosuđa se u procesu pridruživanja Evropskoj uniji usklađivao sa unaprijed predviđenim standardima tako da je oblast vrednovanja rada sudija sistemski i institucionalno privedena optimalnim rješenjima. O hrvatskom modelu vrednovanja u radu Damira Kontreca.

Go to top