Vrednovanje rada sudija i predsednika sudova u Republici Srbiji

U postupku vrednovanja rada sudija u Srbiji uspješno su konstituisane Komisije za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada. One su premostile situacije koje nisu u potpunosti regulisane Zakonom i Pravilnikom o vrednovanju i došle su do rezultata kroz koje se na najbolji način mogao vrednovati rad sudija. O srbijanskom sistemu vrednovanja u radu Miroljuba Tomića.

Go to top