Besplatna pravna pomoć u Republici Srbiji

Jedan od strateških ciljeva reforme pravosuđa u Republici Srbiji je afirmacija materijalne dostupnosti pravde. U skladu s tim potrebno je preispitati postojeću mrežu pružalaca besplatne pravne pomoći i garancije uživanja prava bez naknade u Srbiji. Zatim je potrebno revidirati nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći tako što će biti definisani korisnici, koji će moći direktno da zahtijevaju dobijanje pravnih usluga. Prema tome, važno je zakonom ustanoviti autonomni sistem pružalaca besplatne pravne pomoći u kom će biti omogućena participacija nevladinim organizacijama. O problemima i putu na kojem Srbija nastoji ispuniti ovaj uslov iz Poglavlja 23, u analizi saradnice CJP, Gordane Krstić. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

Go to top