Sprječavanje nereda na športskim natjecanjima u zakonodavstvu i praksi Republike Hrvatske

U Hrvatskoj je 2003. godine donešen Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Zakon je mijenjan i dopunjavan tri puta (2006, 2009. i 2011. godine). U radu Damira Jurasa predstavljen je spektar pravnih problema u vezi sa neredima na ovakvim natjecanjima. Autor obrazlaže da je zakonodavac pravnom regulativom u bitnome stvorio pretpostavke za kažnjavanje i preveniranje protupravnih ponašanja. On ističe učinkovitost preventivne mjere zabrane prisustvovanja sportskom natjecanju i predlaže dopune Zakona kako bi se mogli sankcionirati svi oblici ugrožavanja reda i sigurnosti na sportskim natjecanjima. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top