Prilog pitanju javnosti rada Ustavnog suda

U radu Bojana Jovića prikazuju se argumenti koji su izneseni na beogradskom savjetovanju o javnosti rada ustavnih sudova (FCJP i Pravni fakultet u Beogradu, novembar 2015). Autor se fokusira na otvorenost sjednica Ustavnog suda Srbije opštoj javnosti i još jednom podsjeća na pravnohistorijske i normativne osnove isključenja javnosti sa sjednica Ustavnog suda Srbije. On zastupa tezu da bi zbog podizanja kvaliteta odlučivanja u fazi vijećanja bilo preporučljivo uvesti javne sjednice. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top