„Milenković v. Serbia“ - poštovanje načela ne bis in idem ili „pravda“ na bis?

U radu Zorke Pantelić analiziraju se uzroci koji doprinose povredi načela ne bis in idem. Rad se koncentrira na praksu srbijanskih sudova i inspiriše se odlukom ESLJP od 1. marta 2016. godine u sporu Milenković protiv Srbije. U osnovi, radi se o pitanju odnosa prekršajnog i krivičnog postupka, dakle o pitanju, da li će svaki put prekršajno kažnjavanje isključivati mogućnost krivičnog gonjenja i vođenja krivičnog postupka. Autorica analizira iskustva iz regiona i zaključuje da je osnovni problem u kršenju načela ne bis in idem nepostojanje jasnih kriterijuma za razgraničenje prekršaja od krivičnih djela. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top