Sudska kontrola dužine trajanja pritvora u Republici Srbiji u svetlosti primene člana 5 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Vladimir Mikić, saradnik FCJP iz Beograda analizira probleme na koje Srbija nailazi u (stalnom) procesu primjene EKLJP u pogledu poštovanja pojedinačnih prava koja su ugrožena neosnovanim određivanjem i produžavanjem pritvora. On je posebno ispitao sadržaj presuda ESLJP kojima je utvrđena povreda ovih prava od strane Srbije, a zatim je posebnu pažnju posvetio ulozi sudova u postupku kontrole dužine trajanja pritvora. U zaključku iznosi više prijedloga za poštovanje pravnog režima pritvora i za poboljšanje pravnog okvira i prakse u Srbiji. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top