Osvrt na prvu novelu hrvatskog Zakona o pravu na pristup informacijama

Regulacija prava na pristup i ponovnu upotrebu informacija u mnogim zemljama, osobito ponovna upotreba u zemljama članicama Europske unije, doživjela je prilagodbe u pojedinim pravilima i standardima. Tako je u Republici Hrvatskoj od 2003. godine došlo do nekoliko izmjena u zakonskom uređenju materije pristupa i ponovne upotrebe informacija. Posljednja je iz 2015. godine. U radu Dubravke Bevandić, koji se može preuzeti ovdje, analiziraju se odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2015. godine koji je stupio na snagu 9. kolovoza 2015. godine i koji je donio određene izmjene u području pristupa i ponovne upotrebe informacija.

Go to top