Perspektive implementacije Seveso III Direktive u zakonodavstvo Republike Srbije

Industrijsku bezbednost u pravnom krugu EU-a reguliše nekoliko direktiva od kojih Seveso III Direktiva sada predstavlja relevantan pravni okvir za sprečavanje i kontrolu udesa nastalih delovanjem opasnih materija u procesu industrijske proizvodnje. Seveso III zamenila je do sada važeću Seveso II Direktivu. Osnovni pravci izmena odnose se na pojačanu transparentnost procesa proizvodnje u postrojenjima koja su označena kao seveso postrojenja. Srbijansko zakonodavstvo je Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine iz 2009. godine značajno unapređeno u području bezbednosti industrijskih postrojenja. O problemima sa kojima se susretalo srbijansko zakonodavstvo u provedbi Direktive Seveso II i sa kojim će se susresti u predstojećoj provedbi Direktive Seveso III detaljnije u radu saradnika CJP Mihajla Vučića. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top