Primjena načela in dubio pro conventione u rješenjima Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine

Zakon o sistemu državne pomoći u BiH je donešen 2012. godine i od posebnog je značaja za pristup BiH evropskim integracijama. On pokazuje da se BiH opredijelila da prihvati standarde EU u oblasti državnog intervencionizma, ali i namjeru BiH da reformira oblast subvencija u industriji. Osnivanjem Vijeća za državnu pomoć, BiH je uspostavila sistem državne pomoći i unijela nove elemente u pravni sistem BiH, poput doktrine učinka i posrednog dejstva pravnih propisa. U analizi Samira Sabljice se sistem državne pomoći prikazuje s obzirom na tri rješenja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine u kojima se koristila interpretativna harmonizacijska klauzula iz PS/SSP-a tako što je Vijeće kao nadležni državni organ u postupku rješavanja podnijetih zahtjeva za odobrenje državne pomoći uzimalo u obzir i propise EU. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top