Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH

Na primjeru usvajanja Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (juni 2015), saradnica CJP Amra Ohranović, ukazuje na niz nezakonitih postupaka Vlade F BiH. Iz analize se vide konkretni primjeri koji ilustriraju faktičku samovolju Vlade F BiH i svojevrsno političko nasilje kojim se Vlada F BiH služi kako bi, izvan zakona, sprovela vlastitu politiku. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top