Izbor nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji

Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije donešen je u Srbiji polovinom maja 2015. godine. Time je zaokružen pravni okvir ključnih reformskih aktivnosti Državnog veća tužilaca. U analizi saradnice CJP iz Beograda, Gordane Krstić, prikazani su uslovi za izbor i mjerila za ocjenu stručnosti kao i značaj stručne kompetencije za ulazak u javnotužilačku organizaciju i način njenog provjeravanja u postupku izbora i raspodjele funkcija. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top