Vjerska obilježja u sudovima, da ili ne?

U analizi saradnice CJP, Sevime Sali-Terzić, problem isticanja vjerskih obilježja u sudskim zgradama analiziran je kao pravni problem. On obuhvata pitanje pravne prirode zaključka VSTV-a, pitanje ograničavanja prava na slobodu ispovijedanja vjere zaključkom, pitanje opravdanosti ograničenja garantiranih sloboda i pitanje eventualne diskriminacije. Autorica detaljno raččlanjuje pravno relevantne propise i činjenice. Pri tom se koristi sudskom praksom ESLJP i Ustavnog suda BiH. Rad nudi pravne orijentire prema kojima se mora donositi odluka o isticanju vjerskih obilježja u zgradama sudova i ujedno upućuje na precizne parametre za primjenu odgovarajućih propisa EKLJP. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top