Vjerska obilježja u sudovima, da ili ne?

Sve u svemu pitanje otvara definiranje bosanskohercegovačke sekularnosti i, inače, simboličkog značaja vjerske prisutnosti u sudovima sekularne države. Fondacija CJP želi svojim analizama unijeti više svijetla u pravnu dimenziju isticanja vjerskih obilježja u sudnicama i zgradama suda. Nakon analize predsjednika Upravnog suda u Zagrebu, Andreja Abramovića, objavljujemo analizu sudije Suda BiH Branka Perića i mišljenje advokata Emira Kovačevića.

Go to top