Presuda Ustavnog suda BiH: Zakona o praznicima entiteta RS

Presuda Ustavnog suda BiH o neustavnosti praznika Republike Srpske, devetog januara,  u političkim krugovima, posebno iz RS-a, izazvala je reakcije koje se moraju razumijevati kao opšti poziv na kršenje ustavnog sistema i dobrim dijelom kao nacionalističko orgijanje. To najbolje ilustrira kratki pregled citata koji se može preuzeti ovdje. Istovremeno, objavljujemo prikaz  saradice CJP, Kristine Čuturić, koji će čitaoce orijentirati u pogledu argumenata Ustavnog suda i spornih detalja. Prikaz se može preuzeti ovdje. Centar za javno pravo je ranije objavio izabrane stavove klubova Vijeća naroda RS-a i stručno mišljenje Dine Abazovića, a odluka ustavnog suda se može preuzeti pod ovim linkom.

Go to top