Pravni i društveni aspekti krivičnog dela nasilje u porodici u Republici Srbiji

Nasilje u porodici je tema kojom se, inače, intenzivno bavi nevladin sektor. Ono je sankcionirano i propisima krivičnog prava. U analizi Nikole Pantelića nasilje u porodici se posmatra iz ugla krivičnopravne zaštite u Srbiji: formalnopravna zaštita zaštićenog objekta, porodice, započela je 2002. godine, a zaštita nasilnika u okviru porodice je rasuta širom Krivičnog zakonika Srbije. Pre inkriminisanja posebnog krivičnog dela, nasilje u okviru porodice, nasilje je također bilo inkriminisano, s tim što okrivljenom, koji je ispoljavao različite vidove agresije, na teret stavljalo najčešće neko od konkretnih krivičnih dela. U radu, koji se može preuzeti ovdje, autor analizira pet stavova člana 194 Krivičnog zakonika Srbije i akcesorne propise koji su relevantni za krivična dela protiv braka i porodice. On prikazuje relevantnu sudsku praksu sa podacima o procesuiranju ovog krivičnog dela i zaključuje da je Srbija na „dobrom putu da se suprotstavi nasilju u porodici“.

Go to top