Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske – kritički pogled

U analizi prijedloga Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, saradnika CJP Sretena Jugovića, ukazuje se na nomotehničke nedostatke i na sadržinske manjkavosti i propuste. Teza je da zakon predstavlja djelotvoran pravni okvir za policijske poslove, ali da je uočljiva ozbiljna slabost: policijski poslovi se obavljaju na osnovu utvrđenih ovlaštenja čija je primjena samo djelimično uređena zakonom. Iz ove antinomije slijedi niz konkretnih nedostataka koje autor detaljno obrazlaže. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top