Neustavnost odredbe o prazniku iz Zakona o praznicima Republike Srpske

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 26. novembra 2015. godine utvrdio da član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH zato što krši više ustavnih odredbi i čl. 1 Protokola broj 12 uz EKLJP. Ustavni sud je primjenjujući čl. 61 st. 4 Pravila Ustavnog suda odredio rok u kojem Narodna skupština Republike Srpske mora usaglasiti neustavni propis. Reakcije na odluku su, kao što je to npr. bio slučaj i sa odlukom o državnoj imovini (U-1/11) tipične: političari Republike Srpske su optuživali Ustavni sud da je donio političku odluku, da je izigrao Ustav i najavili su opstrukciju njene provedbe; podnosilac zahtjeva je isticao njen značaj i naglašavao nezavisnost Ustavnog suda. Sama odluka do 2. januara 2016. nije objavljena, a u javnosti se, zahvaljujući između ostalog i izjavama sudaca Ustavnog suda, zamaglio njen pravni značaj i okviri njene primjene. Centar za javno pravo nastoji unijeti više svjetla u predmet spora i njegove pravne aspekte. Zbog toga objavljujemo stručno mišljenje Dine Abazovića koje se oslanja na ocjene iznešene u okviru javne rasprave pred Ustavnim sudom i stavove Kluba delegata iz reda Ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske i klubova delegata iz reda srpskog i hrvatskog naroda. Stručno mišljenje Dine Abazovića se može preuzeti ovdje, a stavovi klubova iz Vijeća naroda Republike Srpske ovdje.

Go to top