Dileme o domašaju načela javnosti u radu Ustavnog suda Srbije

Stručna rasprava o javnosti sjednica Ustavnog suda Srbije (Beograd, 6. novembar 2015) i referati Marije Draškić i Dragiše B. Slijepčevića potakli su živu usmenu raspravu među pravnicima i sudijama Ustavnog suda Srbije. CJP objavljuje prvu pisanu reakciju na restriktivno (protiv otvaranja sjednica) tumačenje relevantnih odredbi Zakona o Ustavnom sudu i Poslovnika o radu Ustavnog suda Srbije. Autor Darko Simović u radu koji se može preuzeti ovdje, zastupa tezu da restriktivnije poimanje domašaja načela javnosti narušava princip stečenih prava i da, sve u svemu, pretežu argumenti za prihvatanje ekstenzivnog tumačenja domašaja javnosti rada Ustavnog suda Srbije.

Go to top