Europska regulacija ponovne uporabe informacija

Evropska Unija je uočila da informacije nose poseban potencijal za razvoj informacijskog, a zatim i digitalnog europskog društva. Ona je svojom pravnom regulacijom potakla države članice da na svim razinama vlasti omoguće upotrebu informacija javnog sektora, najprije Direktivom o ponovnoj upotrebi informacija 2003. godine, a zatim izmjenama PSI Direktive 2013. godine. Novi sistem ponovne upotrebe informacija u EU i državama članicama zahtijeva aktivniji pristup država politici ponovne upotrebe i otvorenih podataka, zatim osiguravanje zaštite prava građana na ponovnu upotrebu, on uklanja ograničenja nametanja troškova građanima, i u cjelini nudi efikasan pravni okvir za realizaciju ciljeva Europa 2020 i digitalnog društva. U radu Anamarije Musa se prikazuje evropska regulacija ponovne upotrebe informacija i primjena relevantnih direktiva u hrvatskom pravu. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top