Postupak izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude donesene u predmetima protiv Republike Hrvatske

U radu Lare Barberić, više savjetnice u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (Odjelu za međunarodnu pravnu pomoć i suradnju), opisuje se postupak izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava i objašnjava se nadzorna uloga koju u tom postupku ima Odbor ministara Vijeća Europe. Prikazani su pravni temelji za nadzor nad izvršenjem i ovlasti nadležnog odbora u izvršenju presuda i odluka ESLJP. Uz to, navedene su mjere izvršenja i analizirane su radne metode koje Odbor ministara Vijeća Europe primjenjuje u postupku nadzora izvršenja. Također je prikazan rad međuinstitucionalnog tijela za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava osnovanog u Republici Hrvatskoj i navedeni su primjeri postupaka izvršenja nekih presuda ESLJP donesenih u predmetima protiv Republike Hrvatske. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top