Nepotpuni monizam u ustavnom poretku Republike Srbije: zašto je a posteriori potvrđivanje međunarodnih ugovora loše rešenje?

U analizi ustavnog modela Republike Srbije, koji se može preuzeti ovdje, saradnik CJP Vladimir Mikić problematizira inkorporaciju internacionalnih ugovora u nacionalno pravo i zaključuje da je u Srbiji na djelu nepotpuna monistička koncepcija. Ovakvo rješenje optimira izlazak u susret internacionalnim obavezama Srbije. Autor polazi od pretpostavke da se Srbija priprema za EU-članstvo i u tom smislu utvrđuje da ustavna rješenja ne osiguravaju efektivnu primjenu zaključenih internacionalnih ugovora. To se ne može opravdati poštovanjem domaćih normi najvišeg ranga. Prijedlog je da se na putu izmjene važećeg Ustava unese mogućnost prethodne kontrole internacionalnih ugovora pred Ustavnim sudom Srbije.

Go to top