Politika i javna uprava: aspekti politizacije državne službe u Bosni i Hercegovini, trendovi politizacije versus reformska opredjeljenja

U radu Seada Masle problematizira se fenomen političke uprave i ukazuje se na izazove sa kojima se suočavaju različiti nivoi javne uprave u BiH. Riječ je o političkom utjecaju na rad državne uprave. Autor identificira mjesta na kojima se javlja najveći jaz između postavljenih ciljeva reforme javne uprave i stvarne prakse u upravljanju kadrom koji je uposlen u državnoj službi. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top