Zaštita prava iz radnih odnosa uposlenika u institucijama BiH

U analizi Jasminke Gradaščević-Sijerčić prikazuju se pravni mehanizmi zaštite prava iz radnog odnosa u institucijama BiH: zaposlenika, državnih službenika, policijskih službenika i vojnih osoba u oružanim snagama BiH. Posebno se analiziraju rješenja u Zakonu o radu u institucijama BiH i Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH. Ocjena rješenja u odredbama o zaštiti prava iz radnog odnosa u oba zakona oslonjena je na dvije vrste standarda: na minimalne obaveze koje nalažu ljudska prava u svjetlu prava na djelotvoran pravni lijek i pravično suđenje, te na otvorena pitanja u njegovoj primjeni. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top