Pravosudna akademija u Republici Srbiji u raskoraku između proklamovanog i stvarnog

Pravosudna akademija je ustanova koja bi u Srbiji trebala da pruža početnu i stalnu obuku za buduće i postojeće sudije i javne tužioce i njihove zamjenike. U radu Ane Brkić i Ane Stevanović analiziraju se pitanja primjene Zakona o Pravosudnoj akademiji i usklađenosti sa uporednim pravom i evropskim standardima. Najprije se prikazuje normativna regulativa, zatim se ističu sporne činjenice u samoj primjeni Zakona, ispituju se različiti stavovi i upoređuje postignuto sa željenim. Posebno se analizira dvostruki način izbora za nosioce pravosudnih funkcija. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top