Nastavak aktivnosti unutar strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH u svjetlu briselskog Protokola (10. 09. 2015)

Agenda za BiH 2015 - 2018. godine je naslov dokumenta kojeg su usvojili svi nivoi državne vlasti u BiH i njime se obavezali na reforme koje bi u konačnici BiH privele standardu potrebnom za članstvo u EU. Nakon usvajanja Agende uslijedilo je potpisivanje briselskog Protokola i oba dokumenta zajedno donose spisak principa i smjernica koje bi trebale obuhvatiti privredu, javne financije, sistem osiguranja i javnopravni sektor. CJP je objavio tekst Agende pod ovim linkom, a sa ovim radom donosi stručnu reakciju saradnice CJP na reforme koje je najavila Agenda i briselski Protokol u području pravosuđa. Mišljenje Maše Alijević se može preuzeti ovdje.

Go to top