Reformska agenda za BiH za period 2015-2018. i njene potencijalne implikacije na zdravstveni sistem

Agenda za BiH 2015-2018. godine je naslov dokumenta kojeg su usvojili svi nivoi državne vlasti u BiH i njime se obavezali na reforme koje bi u konačnici BiH privele standardu potrebnom za članstvo u EU. Sam dokument predstavlja spisak principa i smjernica koje bi trebale obuhvatiti privredu, javne financije, sistem osiguranja i javnopravni sektor. CJP je objavio tekst Agende pod ovim linkom, a sa ovim radom donosi drugu stručnu reakciju saradnika CJP na mjere Agende koje su predviđene za reformu zdravstvenog sistema. Mišljenje Ervina Mujkića se može preuzeti ovdje.

Go to top