Pravo Europske unije u svjetlu početnih hrvatskih iskustava u članstvu Unije

Poznavanje prava Unije, njegovih osnovnih pojmova, koncepta i posebnosti, njegovog odnosa prema nacionalnom zakonodavstvu, te načina komunikacije nacionalnih sudova i Suda Europske unije postale su teme od iznimne važnosti, kako za stanovnike i institucije država članica, tako i za sve one koji se spremaju uskoro to postati. Za razumijevanje ideje europskog prava, važno je razumjeti u kojem su međusobnom odnosu elementi navedenog prava i shvatiti njihovu isprepletenost. U radu Nevenke Baran se sažimaju osobna i institucionalna iskustva koja su skupljena u proceduri pristupa Hrvatske europskim integracijama. Takva iskustva su podsticajna za zemlje iz okruženja koje namjeravaju pristupiti Europskoj uniji. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top