Doprinos Ustavnog suda Republike Hrvatske u definiranju okvira za tumačenje ustavne odredbe o nezastarijevanju ratnog profiterstva i kaznenih djela počinjenih u vrijeme pretvorbe i privatizacije

Povodom odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu Hypo (također Ina-MOL ili Fimi-Media), kojom se utvrđuje povreda prava na pravično suđenje u postupku protiv bivšeg hrvatskog premijera dr. Ive Sanadera, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, Davor Derenčinović, analizira institut zastare kaznenog progona. Unatoč činjenici da je u vrijeme počinjenja krivičnog djela krivični progon bio u zastari, tužilaštvo je kao pravni osnov primijenilo Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije koji je donesen radi primjene ustavne novele iz 2010. godine. Njome je određeno da ne zastarijevaju krivična djela ratnog profiterstva i djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, djela koja su propisana zakonom, ili ona koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu. O relevantnim aspektima produbljivanja zastarnih rokova, posebno s obzirom na poruke upućene ustavotvorcu, u radu koji se može preuzeti ovdje.

Go to top