Reformska agenda za BiH 2015 – 2018: nekoliko primjedbi i prijedloga

Agenda za BiH 2015 - 2018. godine je kolokvijalni naziv dokumenta kojeg su usvojili svi nivoi državne vlasti u BiH i njime se obavezali na reforme koje bi u konačnici BiH privele standardu potrebnom za članstvo u EU. Sam dokument predstavlja spisak principa i smjernica koje bi trebale obuhvatiti privredu, javne financije, sistem osiguranja i javnopravni sektor. CJP je objavio tekst Agende pod ovim linkom, a sa ovim radom donosi prvu stručnu reakciju saradnika CJP na mjere Agende koje su predviđene za osnaživanje vladavine prava. Mišljenje Nurke Pobrića se može preuzeti ovdje.

Go to top