Elektronska uprava u Republici Srbiji – Izazovi modernizacije javne uprave

Prema posljednjem izvještaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije u oblasti informacionog društva i e-uprave ostvaren je “umjereni napredak”. Od koraka ka unapređenju stanja u ovoj oblasti, Izvještaj navodi usvajanje nacionalnog okvira interoperabilnosti i uvođenje novih usluga e-uprave, dok se kao slabe tačke ističu zakonodavni okvir, kojem predstoji dalje usaglašavanje sa propisima EU, kao i to da su “nedovoljni administrativni i inspekcijski kapaciteti resornog ministarstva i njegovih organizacionih jedinica nadležnih za IKT i digitalnu administraciju”. O aspektima modernizacije u području srbijanske e-uprave u radu saradnice CJP, Bojane Todorović. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top