Analiza instituta minimalne plaće u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije

Rasprave koje se odnose na minimalnu plaću često se svode na rasprave o međunarodnoj konkurentnosti. U analizi saradnice CJP Nataše Novaković pokazuje se, u usporedbi minimalne plaće sa zemljama u široj regiji, da Hrvatska ima jednu od najviših propisanih minimalnih plaća, a jedine zemlje sa višom minimalnom plaćom bile bi Slovenija i Malta. Pokazujući konkretna rješenja u nizu evropskih zemalja, autorica zaključuje da je nemoguće utvrditi opšte kriterije za obračun minimalne plaće na nacionalnoj razini i postavlja pitanje opravdanosti nacionalnog utvrđivanja minimalne plaće. Kao poseban problem obrađen je njemački model obračuna minimalnih plaća za vrijeme tranzita kroz ovu zemlju. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top