Sporna pitanja u ozakonjenju bespravno sagrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj

Nezakonita gradnja u cijeloj regiji predstavlja poseban problem. U Hrvatskoj je pojava nezakonite gradnje prisutna desetljećima tako da ga je zakonodavac pokušao riješiti novim Zakonom o postupanju s nezakonito sagrađenim zgradama koji je donesen 27. srpnja 2012. godine, a počeo se primjenjivati 6. kolovoza 2012. godine. O konkretnim aspektima primjene ovog zakona, posebno o problemima legalizacije nezakonite gradnje, u analizi saradnice CJP Bosiljke Britvić Vetma koja se može preuzeti ovdje.

Go to top