Odnos državne vlasti prema medijima

Policijski pretres web-portala Klix.ba i inspekcijsko pečaćenje studija lokalne televizije TV-101 u Sanskom Mostu predstavljaju povod za tri analize FCJP. Riječ je o odnosu državne vlasti prema medijima koji objavljuju prikrivene ili tajne informacije, odnosno, o problemu otkrivanja novinarskih izvora, tzv. informanata.

Najprije upućujemo na opšti pregled pravne zaštite novinarskih izvora u kojem su prikazani internacionalni mehanizmi za zaštitu informanata, zatim izabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava, represivne mjere u zemljama iz regiona, kao i praksa u BiH. Ovaj prikaz se može preuzeti ovdje.

Zatim na analizu Edina Šarčevića koja se bavi pitanjem ustavnosti zahtjeva da se otkriju informanti i problemom uslova pod kojima državni organi mogu u ustavnim okvirima zahtijevati otkrivanje novinarskih izvora. Ovdje se provjeravaju pravni argumenti koji su u medijima iznošeni povodom slučaja Klix.ba i propituje se primjena pojedinih ustavnih garancija kao i njihov pravni značaj za slične slučajeve. Iako je analiza orijentirana na konkretan slučaj portala Klix.ba, njome se uspostavljaju poopćivi kriteriji koji mogu poslužiti za razjašnjenje pravnih pitanja u analognim ili približno sličnim situacijama. Ova analiza se može preuzeti ovdje.

Konačno, upućujemo na analizu Amera Džihane koja pokazuje da se sloboda medija mora dovesti u pitanje iz perspektive slobode izražavanja. Autor objašnjava da se ideja slobode medija u BiH pervertirala u slobodu vlasnika medijskih kuća da neodgovorno i, često pamfletski, plasiraju informacije koje su u funkciji manipuliranja javnošću i stvaranja pogrešnih slika koje pogoduju tačno odredivim političkim strukturama. U analizi se najprije objašnjavaju pojmovi slobode izražavanja i slobode medija, zatim se rezimiraju argumenti koji nose kritiku liberalne medijske teorije unutar koje je razvijen koncept slobode medija i opisuju se glavni trendovi na bih-medijskom tržištu koji sprečavaju razvoj koncepta slobode medija i njegovo stavljanje u službu cijelog društva. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top