Reforma izbornog sistema u Republici Srbiji

Centar za javno pravo u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda organizira naučni skup o reformi izbornog sistema u Srbiji. Skup će se održati 3. jula 2015. godine u Beogradu i biće fokusiran na probleme koje donosi srazmjerno predstavljanje (trenutno na snazi) i većinski sistem (koji je primjenjivan između 1990. i 1992. godine). Skup će raditi na osnovu uvodnih analiza pravnika i politologa iz Srbije. Poziv sa satnicom i listom uvodničara se može preuzeti ovdje. Radovi za skup se mogu preuzeti ovdje.

Go to top