Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice – pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države

Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi od samoga početka predstavljalo je jedno od osjetljivijih pitanja koje je opterećivalo odnose Republike Hrvatske i Katoličke Crkve. Ovo pitanje je uređeno najprije Ugovorom o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice. Docent Pravnog fakulteta zagrebačkog sveučilišta Frane Staničić prikazuje probleme koji proizilaze iz ovog ugovora i analizira pojedine aspekte iz područja primjene Zakona o finansijskom poslovanju na Katoličku Crkvu. Postojeće uređenje je postavilo Katoličku Crkvu u poseban, sui generis status u odnosu na sve ostale vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj. Autor pokazuje da je Katolička crkva stavljena u povoljniji položaj u odnosu na ostale vjerske zajednice, da je ostalo neriješeno pitanje radne nedjelje, da je u poreskom smislu crkva privilegirana prema ostalim neprofitnim organizacijama, i da su prostori Katoličke crkve nepovredivi, donosno da država u pravilu ne može uredovati u prostorima koji se koriste za obavljanje vjerskog obreda. Rješenje nabrojanih problema, smatra autor, nije moguće bez otvaranja novog dijaloga između države i Katoličke Crkve. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top