Zapošljavanja u državnu službu: zloupotrebe stručnog ispita i kako ih otkloniti

Zapošljavanje u javnim službama je osjetljivo područje jer se od uposlenika očekuje stručnost, neutralnost i politička nezavisnost, a proces izbora kandidata bi morao biti u toj funkciji. U analizi saradnice CJP Delile Klovo Kajić, ukazuje se na niz slabosti koje karakterišu bosanskohercegovačke procedure izbora kandidata za mjesta u javnim službama, posebno na rad komisija za izbor i na žalbenu proceduru. Prikazani problemi zahtijevaju ubrzanu reformu postojećeg modela. Prijedlozi za promjene se odnose na obavezu raspisivanja javnog konkursa, na smanjenje roka uposlenosti na određeno vrijeme, na upotrebljivost internog oglasa za slučaj prekobrojnosti, na detaljno uređenje pravila o izuzeću članova komisije i na karakteristike stručnog ispita. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top