Disciplinska odgovornost sudija u Republici Srbiji u regulativi i praksi: prikaz zakonskih rešenja, najčešćih razloga odgovornosti i okolnosti koje su dovele do povećanog broja procesuiranja disciplinskih prekršaja

Disciplinski postupak i disciplinska odgovornost sudija u Republici Srbiji predmet je višestepenog postupka koji se vodi na osnovu različitih propisa. U radu Smilje Spasojević su prikazani detalji ovog postupka i iznešeni su statistički podaci od 2011. do 2014. godine. Analiza statističkih podataka ukazuje na snažno povećanje broja disciplinskih postupaka, ali i na uspješnost procedure u smislu discipliniranja sudija i njihovog odgovornijeg i stručnijeg rada.  Sve u svemu, vidljivo je da je precizno zakonsko reguliranje ove materije u uskoj ovisnosti sa promjenom svijesti i nezadovoljstvom građana/stranaka i da oboje utječe na spremnost najviših pravosudnih struktura da se pozabavi rješavanjem sudijske odgovornosti. Analiza također ilustrira da discplinska odgovornost postaje stup odgovornog pravosuđa kada se zakonskim propisima reguliraju svi instituti, od disciplinskog prekršaja i disciplinskog organa do disciplinske sankcije i pravila postupka. Rad se može preuzeti ovdje.

Disciplinska odgovornost sudija u Republici Srbiji u regulativi i praksi: prikaz zakonskih rešenja, najčešćih razloga odgovornosti i okolnosti koje su dovele do povećanog broja procesuiranja disciplinskih prekršaja

Go to top