Kritički osvrt na Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske (ZJRM RS)

Skupštinska većina na čelu sa koalicijom SNSD/SP/DNS je na sjednici Skupštine Republike Srpske 5. februara 2015. godine, bez prisustva poslanika opozicije, usvojila Zakon o javnom redu i miru. Stupanjem na snagu ovog zakona, prestao je da važi Zakon o javnom redu i miru RS iz 2007. godine. U Obrazloženju prijedloga novog zakona navodi se da su nedostaci uočeni u praksi, te nedorečenosti i prevaziđenost pojedinih odredbi koje su dovele do poteškoća u njihovoj primjeni, jedan od glavnih razloga donošenja novog ZJRM RS. Nevladine organizacije, mediji i predstavnici međunarodne zajednice u BiH su upozoravali da ovaj zakon može voditi ograničenju slobode izražavanja. Detalji o sadržaju i kritikama novog zakona u radu saradnika CJP Jasmina Muratagića. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top