Financiranje Katoličke crkve u Hrvatskoj

Ana Benačić je za CJP napisala rad o finansiranju Katoličke crkve u Hrvatskoj. Riječ je o svojevrsnom rezimeu rezultata zajedničkog novinarskog istraživanja sa Jelenom Miloš u kojem autorica prikazuje model finansiranja crkve u Hrvatskoj, ukazuje na tip hrvatske sekularnosti i rekonstruira detalje financiranja crkve iz državnog proračuna. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top