Vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u Republici Srbiji

Državno veće tužilaca je 29. maja 2014. godine, nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Evropske komisije i održanih stručnih rasprava, donelo Pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u Republici Srbiji. On je rezultat sveobuhvatnog rada radne grupe angažovane na ovom projektu, koja je, na osnovu predloga i sugestija svih javnih tužilaštava u Srbiji, ekspertiza OEBS-a i uz učešće predstavnika strukovnih udruženja, izradila nacrt Pravilnika sa uputstvom za njegovo tumačenje i primenu. U radu Gordane Krstić, iz Beograda, predstavljeno je vrednovanje rada nosilaca javnotužilačke funkcije sa posebnim osvrtom na kriterijume i merila za vrednovanje rada zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca, na postupak donošenja odluke o vrednovanju rada i postupak po prigovoru protiv takve odluke. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top