Uloga centra za socijalni rad i suda kao nosilaca javnih ovlašćenja u postupku lišenja poslovne sposobnosti u Republici Srbiji

U radu Uroša Novakovića iz Beograda razmatra se uloga centara za socijalni rad i suda u postupku lišenja poslovne sposobnosti u Srbiji. Autor daje uopšten pogled zakonskih odredbi o lišenju poslovne sposobnosti i skreće pažnju na nedosljednosti u samom postupku: odredbe o lišenju poslovne sposobnosti nalaze se u dva zakona, materijalnopravne odredbe u Porodičnom zakonu, a proceduralne u Zakonu o vanparničnom postupku, cjelokupan proces se odvija na osnovu pravila dva odvojena postupka - vanparničnog (lišenje poslovne sposobnosti) i upravnog (stavljanje pod starateljstvo). O potrebi promjena zakonskih odredbi povodom lišenja poslovne sposobnosti, svjedoči podatak da se najveći dio izmjena Zakona o vanparničnom postupku odnosi upravo na postupak lišenja poslovne sposobnosti. Neophodno je, međutim, izmijeniti i Porodični zakon u dijelu koji se tiče starateljske zaštite. Samo paralelne izmjene oba zakona, prema mišljenju autora, mogu dovesti do otklanjanja propusta u praksi lišenja poslovne sposobnosti. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top