Reorganizacija hrvatskog pravosudnog sustava

U Hrvatskoj je u toku reorganizacija i racionalizacija pravosuđa. Osim reorganizacije i smanjenja broja sudova, predviđena je  nadležnost određenih županijskih sudova za odlučivanje o žalbama protiv odluka općinskih sudova u sporovima iz radnih odnosa, u obiteljskim predmetima i zemljišnoknjižnim predmetima. S obzirom na novu nadležnost županijskih sudova ZPSS određuje da će se predmeti u rad županijskim sudovima dodjeljivati elektroničkom nasumičnom dodjelom, primjenom odgovarajućeg algoritma, sukladno odredbama Sudskog poslovnika. Uz neravnomjernu radnu opterećenost sudova i sudaca, dugotrajnost sudskih postupaka i povećanje zaostataka u radu, neujednačene sudske prakse i slabe mogućnosti specijalizacije sudaca kao razlog je istaknuta i nedovoljna pokretljivost sudskog osoblja, dugotrajnost postupka premještanja sudaca i službenika te ukupna neracionalna iskorištenost postojećih resursa. Uz to se ističu i ostali razlozi koji se odnose na problem nemogućnosti objektivnog i pravednog ocjenjivanja sudaca i sudova s obzirom na neravnomjernu radnu opterećenost, na nemogućnost obavljanja godišnjeg neposrednog nadzora nad radom sudaca, predsjednika sudova i sudova, kao i složenost postupaka imenovanja velikog broja predsjednika sudova. Ovim se opterećuje rad Državnog sudbenog vijeća i svih drugih koji sudjeluju u tom postupku. U radu saradnika CJP iz Hrvatske Dr. Jadranka Juga se donosi pregled predloženih promjena kao i uvid u prednosti i nedostatke koji bi se mogli pokazati u pogledu provedbe ovakve reforme. Analiza se može preuzeti ovdje.
Go to top