Diskriminacija religijskih manjina u Bosni i Hercegovini

U radu Irine Terzić, koji se može preuzeti ovdje, donosimo analizu pravnog okvira BiH, unutar kojeg je moguća diskriminacija religijskih manjina. Autorica polazi od pretpostavke da je pravni sistem napravljen za velike vjerske zajednice pravoslavnu, katoličku i islamsku, zajedno sa jevrejskom, i ističe elemente iz kojih se može zaključiti da je BiH-sistemu imanentna diskriminacija vjerskih manjina.

Go to top